• Forbi Figgjo går den anbefalte E 39-traséenlitt dagen overfor dagens E 39, før en ny 1,7 kilometer lang dobbeltunnel retning Bråstein. Statens vegvesen

Sandnes - Ålgård i 100 km/t

Statens vegvesen åpner for at en ny firefeltsvei mellom Hove og Ålgård kan få tresifret fartsgrense. Også politikerne i de to kommunene vil være raske.