Brann på Hå mottakssenter

Brannen på Hå mottakssenter var trolig påsatt.