Hadia Tajik: - Veien til et grønt skifte går ikke gjennom arbeidsledighet

Papirløse flyktninger og avvikling av oljeindustrien fikk opp temperaturen i den politiske verdidebatten i IMI-kirken.

Hadia Tajik (Ap) og Eirik Faret Sakariassen (SV) var to av politikerne i panelet på scenen i IMI-kirken.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Tonen for verdidebatten ble satt med keyboard og rolig sang, og det ble også litt av gjennomgangsmelodien i det politiske ordskiftet på scenen.

Det gikk pent og pyntelig for seg, og panelet hadde kanskje trengt en Sylvi Listhaug (Frp) for å ta mer fyr.

Det betyr ikke at enighet og debatt uten skarp retorikk er å forakte i politikken, men det krever gjerne at deltakerne får litt mer tid til å utdype sine resonnementer. Tidvis fikk de litt for lite tid til å snakke av IMI-pastor og debattleder Egil Elling Ellingsen.

Det var folksomt i IMI-kirken under den politiske debatten søndag kveld.

– Små mot de store

Med et stramt tidsskjema, åtte politikere i panelet og flere tema som skulle diskuteres, fikk politikerne begrenset taletid, og Eirik Faret Sakariassen (SV) takket fornuftig nok nei til å få 5 sekunder helt på slutten av et tema.

– Det var interessant å høre på debatten. Men det var vanskelig å skille mellom fløyene. Det var mye likt, og det ble litt de store mot de små. Det er ikke så stor forskjell om du stemmer Ap eller Høyre. Da var det mer spennende å høre på de små og hvilken rolle de vil få etter valget. Jeg har bestemt hva jeg skal stemme og vil stemme litt taktisk. Jeg tror vi trenger MDG som en pådriver i miljøpolitikken, selv om jeg er enig i det Hadia Tajik sa om at veien til det grønne skiftet ikke går gjennom arbeidsledighet, sier Geir Ertzgaard, som var en av mange tilhørere i salen.

Svein Arne Eggebø Valvik hadde også bestemt seg for hva han skal stemme og endret ikke mening under debatten.

– Jeg skulle gjerne hatt et kristelig, sosialistisk parti og skulle gjerne hatt KrF mer til venstre. Men jeg klarer ikke å stemme på de når de støtter en regjering med Høyre og Frp, så jeg havner på venstresiden, sier Valvik.

Papirløse flyktninger

Mest debatt ble det om situasjonen til papirløse flyktninger og Miljøpartiet De Grønnes partivedtak om å fase ut olje og gass i Norge i løpet av 15 år.

Både MDG, KrF, Venstre og SV ville gi papirløse flyktninger og asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse, mens Høyre, Frp, Ap og Sp sto fast på dagens politikk.

– Papirløse er som regel personer som har fått avslag på opphold. Vi vil ikke gi de midlertidig arbeidstillatelse fordi vi ikke ønsker å gi falske forhåpninger om at de får bli her, sa Tajik.

Arbeidsplasser eller klima?

I debatten om å avvikle oljeindustrien var Miljøpartiet De Grønne mer alene, og debattlederen stilte spørsmål om vi må velge mellom arbeidsplasser og det å ta vare på jordkloden for de som kommer etter oss.

Hadia Tajik (Ap) fikk ordet først og sa at det er mulig å tenke både på klima og arbeidsplasser gjennom en bærekraftig vekst ved bruk av ny teknologi som bidrar til å redusere utslipp.

Solveig Horne (Frp) mente at den største miljøutfordringen er i andre land enn Norge og var mest opptatt av at vi må eksportere vår teknologi for å få ned utslippene andre steder.

- Det kan være at et par tre grader høyere temperatur er bedre på Bømlo, men det er verdens fattigste som kommer dårligst ut, sa Knut Arild Hareide (KrF).

– Det kan være at et par tre grader høyere temperatur er bedre på Bømlo, men det er verdens fattigste som kommer dårligst ut. Vi må både få ned egne utslipp og hjelpe andre land, sa Knut Arild Hareide (KrF).

MDG ville heller ikke være med på at det var enten jobber eller klima, men de var klare på at vi ikke kan fortsette som nå.

– Vi må ikke velge mellom jobb og klima. Men vi kan ikke både satse på å eksportere olje i 50 år til og oppfylle de forpliktelsene vi har undertegnet i Paris. Alle vet at olja vil ta slutt, og alle partiene må være med på å diskutere hva vi skal gjøre med det, sa Anna Kvam (MDG).

– Vi får ikke flere bein å stå på ved å kappe av oss det største beinet vi står på nå, sa Bent Høie (H) om å avvikle oljeindustrien.

– Det er helt feil å starte med å avvikle oljenæringen. Det er som om tyskerne skal legge ned alle bilfabrikkene sine fordi bilen forurenser. Vi må hente ut olje på en mest mulig miljøvennlig måte og få ned utslippene, sa Geir Pollestad (Sp).

– Vi får ikke flere bein å stå på ved å kappe av oss det største beinet vi står på nå, sa Bent Høie (H).

– Vi kan ikke bare basere oss på det ene beinet som olja er. Men jeg tror at vi har olje i mange år til, og vi vil verne de mest sårbare områdene i Lofoten, sa Iselin Nybø (V).

– Vi har ikke sett den siste oljen helt ennå. Men det som har skjedd her i regionen er et forvarsel om hva som kan skje, og vi må benytte denne anledningen til å investere mer i fornybar energi, sa Eirik Faret Sakariassen (SV).

Kvam stilte også spørsmål om de andre partiene var villige til å gamble på at verden vil mislykkes med å nå klimamålene.

– Jeg får sitere Trine Skei Grande og si at vi får ikke til et grønt skifte med røde tall, var svaret fra Bent Høie (H).

– Veien til et grønt skifte går ikke gjennom arbeidsledighet. Vi må gå mer forsiktig fram, sa Hadia Tajik (Ap).

– Ensomhet like helseskadelig som røyk

Det var mindre forskjeller mellom partiene på spørsmålet om hva vi kan gjøre for å bekjempe ensomhet som samfunnsproblem. Alle var opptatt av å skape møteplasser og støtte frivillig sektor.

Helseminister Bent Høie (H) trakk fram helsekonsekvensen ved å være ensom og sammenlignet det med å røyke 12 sigaretter om dagen, mens Hadia Tajik (Ap) trakk fram et prosjekt i Nederland der studenter får bo billigere i tilknytning til sykehjem slik at både unge og eldre kan hjelpe hverandre ut av ensomhet.

Både Venstre og SV hadde mer konkrete forslag til på hvordan man kan løse problemet med ensomhet.

– Hvis noen er ensomme, er de hjertelig velkomne til medlemsmøter i Venstre, sa Iselin Nybø (V) med glimt i øyet.

– Hvis du vil hjelpe oss med vår ensomhet, kan dere komme på medlemsmøter i SV, sa Faret Sakariassen med et smil.

Viktigste verdispørsmål

Helt i starten av debatten fikk politikerne ett minutt hver til å snakke om det viktigste verdispørsmålet i den kommende stortingsperioden.

Både Ap, SV og Sp brukte det tilmålte minuttet til å snakke om å bekjempe økte forskjeller i samfunnet, og de gjorde rettferdig fordeling til det viktigste verdispørsmålet.

– Det viktigste er at folk har en jobb å gå til. Vi må dele rettferdig og har ikke råd til å gi store skattekutt til de rike. Alle skal med, sa HadiaTajik (Ap).

- Mindre, eg, meg og mitt, og mer vi og oss, sa Geir Pollestad (Sp).

Både Høyre og KrF var opptatt av å hindre et sorteringssamfunn og var opptatt av å si nei til tidlig ultralyd for alle.

– Skal vi ha et samfunn der vi jakter det perfekte? Eller skal vi si at alle er 100 prosent perfekte som de er? Vi vil la etikken styre teknologien, sa Knut Arild Hareide (KrF).

Iselin Nybø (V) mente at Norge må ta sin del av ansvaret for det utfordringene verden står overfor.

– Det hjelper ikke at vi sitter her for oss selv hvis vi skal løse flyktningkrisen og klimakrisen, sa Nybø.

Solveig Horne (Frp) snakket om viktigheten av familien og trygge voksne og mente at det viktigste er å ta vare på verdier som likeverd, demokrati og ytringsfrihet

– Vi lever i en urolig tid, derfor tror jeg det viktig å sikre de norske kjerneverdiene, sa Horne.

Anna Kvam (MDG) var mest opptatt av solidaritet med generasjonene som kommer etter oss og sikre tilgang til grunnleggende ressurser.

– Vi må ut av fossilsamfunnet og stanse ny leting etter olje og gass på norsk sokkel når vi vet at vi har funnet mer enn klimaet tåler, sa Kvam.

Publisert: