- Sandnes må få seg et bedre selvbilde

Den ene ordføreren er forbauset over gaukenes manglende tilfredshet med egen by. Den andre ordføreren er det ikke.