- Tøft at byplansjefen tør mene noe

Sverre Hetland (KrF) er glad for at byplansjef Jan A. Bekkeheien våger å si at tomteutnyttelsen er for høy i Sandnes sentrum. Anders Mjelde (Frp) er ikke enig.