• Kristian Jacobsen

Kostnadssprekk på 72 millioner