Også IKM og K. Lund bygger

Sola Næringspark og naboene IKM og K. Lund Offshore har gjort felles sak med kommunen og Vegvesenet for å få på plass nødvendig infrastruktur sør for Sola sentrum.