• Lars Kristian Aalgaard

500 fikk avslag på søknad