• GRÅTT OG TRIST: Ingen grunn til å pakke vekk paraplyen, i alle fall.

Mer deprimerende vær i vente