Gjennom Finnfast for å få Sauda-snø

Ruterådet i Finnøy har hatt sitt første møte for å finne nye ferjeruter etter at Finnfast åpner høsten 2009.