• Anders Minge

Idrettsleiarar i kø for å få obligatorisk politiattest

Innan nyttår må 9000 rogalendingar som arbeider med born eller utviklingshemma innan idretten ha skaffa seg politiattestar. Utan politiattest blir vedkomande teke av oppgåvene.