Ideelle foretak sendes ut på anbud

Kirkens Bymisjon må kjempe mot Frelsesarméen om 90 institusjonsplasser på Vestlandet.