• Viktor Klippen

Pukkverk-naboer lager aksjonsgruppe

Fra Svilands nye boligfelt er det mulig å se to fjell som etter planen skal knuses, samt et eksisterende pukkverk som skal utvide. Bydelsutvalg vil vite hvordan beboerne vil merke støy, støv og økt trafikk.