Ishall på Lura?

Hva skjer med lageret på Lura når ASKO flytter til nytt bygg ovenfor Ålgård?