• Heidi Hjorteland Wigestrand

Kulturhelg på Sandal Magna

Stavanger-brørne Rolf og Per Sivertsen ber inn til kulturhelg på pensjonatet Sandal Magna på Jelsa.