• Purker og smågris på Jæren går en lite hyggelig vår i møte. Kristian Jacobsen

Må slakte 6000 griser