Kjøper private plasser på Sørlandet

Barnevernet kjøper to plasser på Sørlandet for å ha en akuttberedskap for barn i Rogaland.