Han vil ha 80 km/t

— De nye fartsgrensene vil føre til at folk mister mer respekt for trafikkreglene, sier leder av trafikksikkerhetskampanjen Bilist 2000, Geir Hopland.