• Penger til ridestier for Susanne Espeli på «Star Chaser», (t.v.), Bente Instanes på «Motley» og andre ryttere i Vagleskogen er på ønskelisten. FOTO: Jon Ingemundsen

Søker 26,5mill. i spillemidler

Sandnes trenger mer penger til anlegg for mosjon, idrett og friluftsliv. Håpet ligger i noen millioner fra spillemidlene.