• Turid Furdal

Forskarmiljø i verdstoppen

Ved Ewos Innovation i Dirdal arbeider 18 forskarar — 10 av dei med doktorgrad. Forskings- stasjonen er blant dei verdsleiande innan havbruk.