• Freddie Helgesen vil nå gå til sak mot staten. Jan Inge Haga

Helgesen mister veterinærlisensen

Landbruks— og matdepartementet har avvist veterinær Freddie Helgesens klage på Mattilsynets vedtak om å frata ham autorisasjonen som veterinær.