• Arnt Olav Klippenberg

– Tyskere spør om Svalbard