• Fredrik Refvem

Forlik om botilbud

Norsk forbund for utviklingshemmede gikk til sak mot Sandnes kommune etter at kommunen bygget 12 leiligheter for psykisk utviklingshemmede og 12 for psykisk syke i samme bygg i Vatnekrossen. Onsdag ettermiddag inngikk kommune og forbundet et forlik.