Sier nei til eget sedelighetspoliti

Politiet og statsadvokatene i Rogaland mener det er feil å opprette en nasjonal politienhet som utelukkende skal ta seg av seksuelle overgrep.