Bare SV imot demenslandsby i Stavanger

STAVANGER: SV var det eneste partiet som var mot å bygge demenslandsby i Stavanger da levekårstyret behandlet saken tirsdag kveld. Ap og Pensjonistpartiet som tidligere har vært mot ombygging av Ramsviktunet, var nå for.

Leder Kåre Reiten (H) var glad for at det store flertallet i levekårstyret går inn for å bygge demenslandsby i Stavanger.
Publisert: Publisert:
Karl W. Sandvig fra Pensjonistpartiet.
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Da levekårsjef Eli Karin Fosse lanserte ideen om å bygge om Ramsviktunet sykehjem til demenslandsby for to år siden, var Pensjonistpartiets Karl W. Sandvig mot. Han ville heller bygge et annet sted i stedet for å «klatte på» et gammelt sykehjem, som han sa den gang.

Men nå var Sandvig blitt for Ramsvikløsningen etter at mulighetsstudien er lagt fram.

– Dette ser veldig bra ut, et spennende og spenstig forslag, sa han.

Aftenbladet skrev mandag at Høyre, Frp, Venstre og KrF er varme tilhengere av å gjøre Ramsviktunet om til demenslandsby.

– Å bygge om Ramsviktunet vil gjøre at vi raskere kan få dette til, en om vi måtte starte med å lete etter tomt. Dessuten viser mulighetsstudien at Ramsvigtunet er godt egnet til formålet, sa Inge Takle Mæstad (KrF) på tirsdagens møte.

– Poenget for Venstre er å finne nye måter å gi god omsorg for demente, sa Line C. Christiansen (V).

– Dette er en god ting, en gladsak. Gu’ så heldige de er de som vil få anledning til å benytte seg av dette tilbudet, sa en begeistret Erlend Jordal (H) som har besøkt en slik landsby i Nederland. Ifølge ham var de eldre svært fornøyde med tilbudet.

Les også

Demente får egen «landsby» i Stavanger

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap)

Aps tre forslag

Også Ap var positive til demenslandsby i Ramsvik, selv om de for to år siden mente det beste ville være å bygge en slik landsby i tilknytning til Blidensol eller Bergåstjern sykehjem.

Ap var nå mest opptatt av hvordan de kan gjøre et godt prosjekt enda bedre, som Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) sa.

Han fremmet først to oversendelsesforslag:

Det første handler om at rådmannen bør lage en sak på hvordan Stavanger kan «utvide begrepet «demenslandsby» til å i like stor grad handle om et ressurssenter for mennesker med demens, med en lignende utforming som utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.»

Han begrunnet det slik:

– Mennesker med ulike og komplekse demensdiagnoser vil øke kraftig de neste årene. Vi trenger mer kunnskap, vi trenger mer spesialiserte ansatte- både sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Blant annet kan man innføre fast hospiteringsordning for alle ansatte i kommunen som jobber med mennesker med demensdiagnoser.

Arbeiderpartiets andre forslag var at Stavanger bør inngå en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å arbeide for et demensvennlig samfunn ved å øke kunnskapen om demens. Sandnes, Randaberg og Haugesund har gjort dette.

Mosheim sykehjem

Det tredje forslaget handler om hvor de eldre på Ramsviktunet skal være under ombyggingen til demenslandsby.

Levekårsjefen peker på Mosheim eller Lervig sykehjem. Arbeiderpartiet mener Mosheim er «særdeles uegnet» til den bruken, og foreslo å fjerne Mosheim som alternativ. Det fikk støtte fra de andre partiene.

Steinbakk var redd for at ordet demenslandsby ville virke stigmatiserende. Kåre Reiten (H) framholdt at det ikke var flaut å ha demens. Inge Takle Mæstad (KrF) sa at ordet landsby ble brukt for å signalisere at dette var et annerledes og mer mangfoldig tilbud enn vanlig institusjon/sykehjem.

SVs motargumenter

– Vi vil ikke ha en egen demenslandsby, gjorde Edle Songe-Møller (SV) klart.

– Vi hører på fagfolk i Demensforeningen og Sykepleierforbundet. Deres motargumenter er at det å samle demente på ett område, gjør at de fratas fordelene til å være sammen med andre som ikke har den sykdommen.

Hennes andre argument var at Stavanger trenger flere sykehjemsplasser. Ombygging av Ramsviktunet til demenslandsby, vil gi plass til 90–97 demente. På Ramsviktunet bor det nå 52 eldre. Det er altså snakk om en økning på bare 40–45 plasser. Hun mener det vil være en bedre løsning å bruke pengene dette vil koste på å bygge et nytt sykehjem.

SV vil også etablere et ressurssenter for demens. Mens Ap vil utvide demenslandsbyen til også å være et ressurssenter, vil SV ha et ressurssenter istedenfor en demenslandsby.

SVs forslag

Edle Songe Møller fremmet følgende forslag i 5 punkter:

  1. Rådmannen bes se på hvordan Stavanger kommune kan utvikle og etablere et ressurssenter for demens istedenfor en demenslandsby.
  2. Rådmannen bes se på hvordan grunnpilarene og verdiene i demenslandsbykonseptet kan bli implementert i de institusjonene vi allerede har for denne gruppen.
  3. Rådmannen bes ses på hvordan lavterskeltilbud for hjemmeboende med demens kan utvides og videreutvikles i vår kommune.
  4. Rådmannen bes legge fram en sak hvor det vurderes å inngå avtale med NFF om hvordan kommunen kan arbeide målrettet for et demensvennlig samfunn, gjennom å øke kunnskapen om demens ved ulike instanser og næringer i kommunen. Rådmannen bes innhente kunnskap og erfaring hos våre nabokommuner Sandnes og Randaberg, som allerede har gått i gang med dette arbeidet.
  5. I byggeperioden trengs det ekstra sykehjemsplasser. Rådmannen bes derfor legge fram en sak hvor en ser på muligheten for å øke antallet sykehjemsplasser ved å flytte rusavdelingen ved Stokka sykehjem til en egen lokasjon, og slik frigi denne avdelingens 17 plasser til ordinær sykehjemsdrift. Dette impliserer at beboere ved ferdigstilling av demenslandsbyen kan velge å flytte tilbake til Ramsvig eller bli værende ved Stokka sykehjem.
  6. Votering: Forslaget fikk bare SVs egen stemme. Punkt 4 er omtrent det samme som Aps oversendelsesforslag.
Publisert: