Dette vil rådmannen bruke mer og mindre penger på

Her er Stavanger kommunes kortversjon av rådmannens forslag til budsjett.

Rådmannen vil blant annet kutte 30 millioner kroner ved å legge ned barnehager.
Publisert: Publisert:

Barnehage

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Driftsbudsjettet for barnehage for 2018 vil være på 1312 millioner kroner (økning på 0,7 prosent fra 2017 til 2018)

 • Han foreslår å spare 30 millioner kroner på å legge ned barnehager på grunn av nedgang i antall barn.
 • 17,8 millioner skal brukes på flere pedagogiske ledere per barn (dette er et krav fra regjeringen)
 • Tidlig innsats i barnehage (3 millioner årlig).

Investeringer

 • Storhaug, barnehage til 90 barn, kr 60 mill.
 • Våland, barnehage til 75 barn, kr 50 mill.
 • Tasta, rehabilitering og utvidelse av 4 barnehager, kr 148 mill.

Vi fulgte budsjettfremleggelsen direkte. Du kan lese alt om den her.

Les også

Storhaugbarn må vente fire år til på ny barnehage og skole

Barn og unge

Driftsbudsjettet for barn og unge vil være på 504 millioner kroner. Dette er en økning på 3,4 prosent.

Flere helsesøstre (1,5 mill),

Nye frivillighetssentraler (0,5 millioner i 2018- økning til 1,3 millioner i 2021)

Fritid for alle, Metropolis (1,3 mill)

Kutt i Ungdom og fritid (-1,35 mill)

Storhaug får ny skole. Her er Storhaug skole.

Skole

Brutto driftsbudsjett er 1724 millioner, en økning på 4,3 prosent fra 2017.

Nye krav til kompetanse for lærere, kr 0,5 mill. i 2018 og kr 1,0 mill. årlig fra 2019 • Elevtallsvekst grunnskole, kr 3,3 mill.

• Økt ressursbehov knyttet til innføring av ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn, kr 1 mill.

• Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17, kr 9,1 mill.

• Tidlig innsats skole, kr 2,5 mill.

• Omdisponerer midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning, kr 12 mill.

• Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgs, kr 1,0 mill. i 2018 og kr 0,5 mill. i 2019.

Investeringer

• Storhaug, ny skole med 21 klasserom inkl. idrettshall, kr 340 mill.

• Vaulen skole, rehabilitering og utvidelse inkl. bydelskulturskole, kr 286 mill.

• Madlamark, skole inkl. idrettshall og svømmebasseng, kr 340 mill.

• Tastaveden skole, rehabilitering og fornyelse, kr 185 mill.

• Gautesete skole, rehabilitering og ombygging, kr 150 mill

Elevene ved Tastaveden skole kan se frem til en rehabilitering og fornyelse.

Helse og Velferd

Driftsbudsjettet er på 3 358 milliioner kroner, noe som er en økning på 0,9 prosent fra 2017):

 • Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (20 millioner),
 • NAV flyktningveiledere (3 mill),
 • Eventyrbråtet (0,6) millioner,
 • Praksisplasser i arbeidstreningsseksjonen (1 mill),
 • Brukerstyrt personlig assistanse (10 mill)
 • Bofellesskap for barn med autisme og mennesker med utviklingshemming (20,4 mill),
 • Brukere med omfattende omsorgsbehov (10 millioner),
 • Dagsenterplasser for mennesker med utviklingshemming (4,5 millioner), velferdsteknologi (4,5 millioner),
 • Lervig sykehjem oppstart (78,7 millioner),
 • Avvikling av st. Petri aldershjem, Vålandstunet og Mosheim sykehjem (-73 millioner)
 • Kutt sykehjem (-17 millioner)
 • Kutt i bofellesskap for mennesker med utviklingshemming: (-7,5 millioner kroner).

Investeringer

• Nytt bofelleskap for mennesker med utviklingshemming, 6 boliger, kr 30 mill.

• Etablererboliger for mennesker med utviklingshemming, 6 boliger og 1 personalbase, kr 35 mill.

• Modernisering av signalanleggene ved sykehjemmene, kr 20 mill. i planperioden

• Velferdsteknologi, kr 15 mill. i planperioden

• Rehabilitering av bad på sykehjemmene, kr 27 mill.

Les også

Helse- og omsorgsbudsjettet: Rehabiliteringsplasser for eldre foreslås lagt ned

Samfunnsutvikling

Panteordning gamle vedovner, kr 5 mill. årlig

• City Impact District, kr 1 mill. årlig

• Klimatilpasning og radikalisering, kr 1 mill. årlig

Kommunen skal bruke fem millioner kroner kroner på panteordning for gamle vedovner.

Bymiljø og utbygging

Brutto driftsbudsjett på kr 1 405 mill. Økning fra 2017 til 2018 på 3,3 %.

• Drift av «Nye gamlingen», kr 2 mill.

• Drift og vedlikehold av sansehager på sykehjem, kr 0,5 mill.

• ENØK innsparinger, kr 5,2 mill. i 2018 og kr 6,7 mill. fra 2019.

• Vedlikehold og renholdsutgifter til nye bygg, kr 10,9 mill. i 2018, stigende til kr 24,5 mill. i 2021.

• Økt vedlikeholdsbudsjett på eksisterende bygg, kr 5 mill. fra 2019

Investeringer

• Nye miljø- og energitiltak for totalt kr 37 mill.

• Smartteknologi, kr 30 mill. i planperioden.

• Rehabilitering av kunstgressbaner, kr 24 mill. i planperioden.

• Sykkelstrategi, kr 80 mill. i planperioden.

Rådmannen foreslår å bruke 80 millioner kroner på sykkelstrategi i planperioden.

Innbyggerdialog, kultur og næring

Brutto driftsbudsjett på kr 219 mill.

• MUST – drift av Holmeegenes kr 2,8 mill. i 2018, deretter kr 1,6 mill. fra 2019.

• Tilskudd til MUST, Rogaland teater, Stavanger symfoniorkester, kr 1,4 mill.

• Rogaland teater – tilskudd til Sceneskifte på kr 0,57 mill. i 2018

• Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd, kr 2,5 mill.

• Klimatilpasning, radikalisering, kr 1 mill.

Investeringer

• Tou scene byggetrinn 2, totalkostnad kr 110 mill

Hele budsjettet finner du her.

Publisert: