Voldtektsdom opphevet i Høyesterett

I Gulating ble den 42 år gamle mannen dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for to voldtekter. Nå er dommen opphevet av Høyesterett.

Publisert: Publisert:

- Riktig avgjørelse, sier mannens forsvarer Brynjar Meling. Foto: Tommy Ellingsen

Denne artikkelen er over tre år gammel

– Det er en riktig avgjørelse fra Høyesterett. Selv om lagmannsrettens dom inneholdt en klar lemping av straffutmålingen fra tingretten, så er det viktig for min klient, som er klokkeklar på sin uskyld, at han ikke får en uriktig domfellelse mot seg, sier tiltaltes forsvarer, advokat Brynjar Meling til Aftenbladet.

Les også

Brynjar Meling råder falsk politimann til å anke voldtektsdom

Les også

Rettssak mot falsk politimann må gå for ny rett

Hans klient, en 42 år gammel trailersjåfør, er tiltalt for totalt åtte voldtekter. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg sex med en rekke kvinner ved å true dem med blant annet politianmeldelse. Kvinnene han truet skal ha jobbet på massasjeinstitutter blant annet i Stavanger.

Falsk politimann

42-åringen erkjente både i Stavanger tingrett og i lagmannsretten at han i møte med prostituerte hadde gitt seg ut for å være politimann. I beltet skal han ha hatt en pistolliknende gjenstand og han skal også ha vist frem et falskt politiskilt.

I tingretten, hvor han ble funnet skyldig i alle de åtte voldtektene han var tiltalt for, ble han dømt til 12 års fengsel. Også juryen i lagmannsretten fant ham skyldig i samtlige voldtekter. Fagdommerne valgte imidlertid å sette store deler av juryens kjennelse til side.

Les også

Falsk politimann tiltalt for seksuell utnyttelse av barn

Les også

Falsk politimann anker voldtektsdom

I lagmannsretten ble han derfor bare dømt for to voldtekter. Dommen, som lød på 3 år og 6 måneders fengsel, er nå opphevet av Høyesterett.

Ny runde

I ankeskrivet anfører advokat Meling blant annet at «lagmannsrettens avgjørelse lider av mangelfulle domsgrunner, ettersom det ikke er mulig å forstå hva som var årsaken til at fagdommerne godtok lagrettens ja-svar for to av voldtektene, men satte kjennelsen til side for de øvrige seks voldtektene.»

Videre mener 42-åringens forsvarer at det foreligger en klar saksbehandlingsfeil som følge av at lagmannsretten ventet hele tre uker med å sette rett for å behandle straffutmålingen.

Les også

Påstand om 5 års fengsel for falsk politimann

Les også

Falsk politimann i retten: - Ja, det kan hende jeg ba prostituerte om å gjøre meg happy

Straffutmålingen ble nemlig glemt da fagdommerne satte juryens kjennelse til side i november i fjor. Ny runde i straffesaken mot den tiltalte 42-åringen er foreløpig ikke berammet.

Manglende begrunnelse

I sin avgjørelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at det er en manglende begrunnelse i lagmannsrettens dom.

«I saken her har de tre fagdommerne i lagmannsretten ikke funnet straffeskyld bevist for seks av åtte voldtekter – åtte voldtekter som ut fra tingrettens domsgrunner bevismessig og rettslig ser ut til å ligge nokså likt an. Det er ingenting i sakens sammenheng for øvrig som er egnet til å forklare hvordan de to voldtektene skiller seg fra de seks. Det er ikke mulig ut fra lagmannsrettens dom sett under ett, heller ikke når straffutmålingspremissene tas i betraktning, å se hva det da er som gjør at lagmannsretten vurderer grunnlaget for straffeskyld avgjørende annerledes for disse to voldtektene. Lagmannsrettens beslutning om å godta den fellende kjennelsen for disse to voldtektene, står ut fra sammenhengen som uforklart.»

Publisert: