– Bompengebelastningen på Nord-Jæren er over smertegrensen

Arbeiderpartiet mener at den blå-blå regjeringen ikke legger inn nok statlig støtte i de store kollektivprosjektene, og tilbyr å legge inntil 20 prosent mer på bordet. På Nord-Jæren kan det spare bilistene for milliarder.

Hadia Tajik og Marianne Gudmundson Chesak i Arbeiderpartiet mener at regjeringens om å dekke 50 prosent av Bussveien Nord-Jæren er for lite.
 • Joachim Voll
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Bypakke Nord-Jæren blir ingen billig affære for bilistene. Prosjektet, som er estimert til å koste rundt 30 milliarder kroner, skal i stor grad finansieres av bilistene og yrkessjåførene.

Fra og med 2018 skal en ny bomring, som består av 38 bomstasjoner fordelt over Nord-Jæren, håve inn i overkant av 25 milliarder kroner til prosjektet over en periode på 15 år. Det er ikke vedtatt noen passeringstak eller rabatter for kjøretøy i Takstgruppe to (over 3500 kilo).

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Vil dekke 70 prosent

Et av de største enkeltprosjektene i Bypakken er den såkalte Bussveien på Nord-Jæren. Estimert kostnad på dette prosjektet er på 10,2 milliarder kroner.

Høyre-Frp-regjeringen skal dekke inntil 50 prosent av kostnadene for Bussveien. Det er ikke bra nok, ifølge nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Hun viser til Aps foreslåtte partiprogram for 2017-2021, hvor det står at «...staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene».

For Bussveien ville dette betydd en besparelse for bilistene på over to milliarder kroner, med utgangspunkt i de nåværende kostnadsestimatene, og den blå-blå regjeringens nåværende dekningkostnad.

Les også

Hvorfor er Næringsforeningen positive til Bypakke Nord-Jæren og bompenger?

– Grunnen til at vi foreslår et større forhandlingsrom og mer penger, er fordi vi mener at de større kollektivprosjektene i de store byene våre er såpass viktige at staten må bidra, sier Tajik.

– Over smertegrensen

Hun mener at staten må rette seg etter den økonomiske situasjonen i regionen.

– I dagens krevende situasjon, hvor vi sliter med høy arbeidsledighet, er det viktig at vi bidrar til at næringslivet har de beste vilkårene. Da må vi ta bompengebelastningen på alvor, slik at næringstransporten kan gli enklest mulig, sier Tajik.

Marianne Gudmundson Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland Ap, er enig.

– For å si det mildt, så er bompengebelastningen på Nord-Jæren nå over smertegrensen. Det viktigste her er at vi kan ta noe av belastningen vekk fra næringstransporten og privatbilistene. Bompengenivået er veldig høyt i denne pakken. Og det er en stor risiko for at bompengebelastningen kan bli enda større, dersom kostnadene overskrives, sier Chesak.

Les også

Vedtok bussveien på Gausel

– Først og fremst Bussveien

– Lover Arbeiderpartiet 70 prosent uten forbehold, eller er det inntil 70 prosent?

– Inntil 70 prosent. Vi forholder oss til den formuleringen som allerede er brukt. Det er 70 prosent av de estimerte kostnadene for prosjektet, og disse kan endre seg fra start- til prosjektslutt, sier Chesak.

– Mener dere statlig finansiering på 70 prosent av Bussveien, eller det bussveien, samt andre prosjekter og tiltak i bypakken eller byvekstavtalen?

– Først og fremst Bussveien, men hva som utgjør bussveien vil jo alltid være et spørsmål til diskusjon og forhandling. Men med større økonomiske rammer har vi også mulighet til å definere mer inn under det, svarer Tajik.

Ifølge Chesak går også kollektivdrift, samt kostnader knyttet til valget av kollektivteknologi, inn under denne potten. Trolleybuss, elbuss, og ulike bio-drivstoff har tidligere vært foreslått.

– Infrastruktur er jo et punkt i seg selv som kommer opp, og blir sett på som en del av kostnaden til bussveien, og da spørs det jo hvilken teknologi en velger, for hva som vil bli kostnadene i infrastrukturen. Men det er en del av pakken, forklarer Chesak.

– Prioriterer annerledes

Hun viser til at Bypakken skal reforhandles fortløpende, i Najonal Transportplan 2018–2029. Teknologivalg skal opp til behandling i Byvekstavtalen før påsken 2017.

– Selv om en ikke fikk flertall for dette nå, så er det absolutt muligheter fremover, sier Chesak.

– Hvor får Arbeiderpartiet midlene til å tilby mer støtte enn de blå-blå i disse prosjektene?

– Vi prioriterer annerledes enn nåværende regjering. Fremfor store skattekutt til de som har mest fra før, prioriterer vi midler til viktige investeringer for fremtida, som for eksempel kollektivtiltak i storbyene. I vårt alternative statsbudsjett var det totalt 2 530 millioner kroner til bymiljøavtaler og belønningsordningen. Det er 1 milliard mer enn regjeringens forslag, og innebærer et betydelig løft for kollektivtrafikken landet rundt, sier Tajik.

Les også

Skal vi få folk over fra bil til kollektiv, må vi gi dem et skikkelig alternativ

– Har lite tro på Ap

Stortingsrepresentant i Høyre, Helge Orten, er medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og er saksordfører i bompengeforhandlingene. Han har lite tro på at Ap klarer å realisere lovnaden om 70 prosent statlig dekning av Bussveien.

– Jeg stiller et stort spørsmålstegn til at Ap klarer å holde hva de lover. Erfaringen min tilsier at de ikke kommer til å gjøre det. Vi står ved det vi sa ved valget i 2013, og det er at staten skal dekke 50 prosent av disse kostnadene, sier Orten.

Ifølge ham er det ikke aktuelt å øke andelen utover 50 prosent.

– Disse prosjektene betinger mer detaljert drøfting i Byvekstavtalen, men kostnadsdekningen på 50 prosent ligger fast. Vi mener det er viktig at forhandlingene holdes på et nøkternt nivå. Jeg er sikker på at vi skal klare å realisere Bussveien på en god måte, sier Orten.

Publisert:
 1. Hadia Tajik
 2. Marianne Chesak
 3. Helge Orten
 4. Bymiljøpakken (tidl. Bypakke Nord-Jæren)
 5. Bompenger

Mest lest akkurat nå

 1. – Det var iskaldt i vannet, men jeg hadde våtdrakt på meg

 2. Den flotte gården er som hentet ut fra et norsk folkeeventyr

 3. Ekteparet våknet midt på natten av at en mann sto over dem. I hånden hadde han en øks. Etterpå ville voldsmannen skyte Roald Berntsen

 4. – Det er broilerne som styrer best

 5. Testet positivt? Dette gjør du

 6. Go-Ahead innstiller flere lokaltog på grunn av sykefravær