Ingen løsning for bilferje uten biler

— Dette er ikke godt nok, sier fylkespolitiker Johan Halsne om kombibåten «Fjordlys».