- Sikkerheten ikke god nok

GJESDAL: Torbjørn Mork Oftedal (H) har ønsket å se nærmere på sikkerheten, både til de frivillige brannmennene og innbyggerne i kommunen.