Åpne kirker allehelgensdag

Søndag 4. november er allehelgenssøndag. Ifølge en som har et aktivt forhold til helgener, pater Kjell Arild Pollestad, oppsto allehelgensdag 1. november år 609. Da innviet Paven det hedenske tempelet Pantheon i Roma til kristen kirke. Siden ble dagen spredt til hele den kristne kirke. I Norge markeres allehelgensdagen første søndag i november.