Relasjonane betyr meir enn bydel

Høgskulelektor og barnehageforskar Gerd Abrahamsen vil ikkje vera med på å generalisera oppvekstvilkåra for barn på ulike geografiske stader.