Forlik i Klepp-saken

Det er inngått forlik mellom lensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsen og hoved— verneombud Ole Valen i politi- og lensmannsetaten.