200.000 i erstatning til Birgitte Tengs foreldre

Fylkesmannen i Rogaland fattet fredag et vedtak omvoldsskadeerstatning til Birgitte Tengs foreldre der det legges tilgrunn at personen som drepte 17-åringen per i dag anses som ukjent.