Nytt sykehjem i 2004

Jåtten Øst er Stavanger kommunes nye storsatsing innen eldreomsorgen. Et sykehjem med 64 plasser og 28 omsorgsboliger med heldøgnspleie vil reise seg på tomten mellom riksveien og jernbanesporet nord for Gausel sentrum. Byggestart er planlagt i august. Beboerne kan tidligst flytte inn våren 2004.