Krafttak gir bygdebok

En dør-til-dør-aksjon skal berge Julebygdas historie for ettertida. Radiomannen Egil Johan Ree har lovet å binde det hele sammen til bok.