Strenge avfallskrav kommer

Såkalt BA-avfall fra nybygg, rehabilitering og rivning utgjør større mengder enn husholdningsavfallet i Norge.