To minutt: Johannes Rettedal

Du er kritisk til at de ansatte i omsorgsavdelingen ikke får uttale til pressen hva de mener om sentralisert kjøkkendrift i Sandnes. Hvorfor reagerer du?