Dømt for trygdebedrageri

En Sandnes-mann som ble erklært arbeidsufør, fortsatte å tjene penger på egen næringsvirksomhet, uten å varsle trygdekontor og skattemyndigheter.