Fiskerisjef vil styrke algeovervåkingen

— Vi vet for lite om spesielle strømforhold og næringssaltene langs kysten, sier fiskerisjefen for Skagerrakkysten, Birger Larsen.