Gravde uten løyve i Håelva

«Eit uønskt skadeleg inngrep», kaller Fylkesmannen gravearbeidene som er utført i utløpet av Håelva.