Tviler på streng abortpraksis

Jeg tror ikke vi har en streng praksis for innvilgelse av aborter etter 12. svangerskapsuke, sier avdelingsoverlege Sissel Lichtenberg på kvinneklinikken ved SiR.