Mindre parkering i sentrum

Korttidsparkering i bykjernen og lengre parkering litt utenfor. Det kan bli resultatet dersom Sandnes Sentrum får viljen sin.