Krisesentrene mangler kunnskap

Vanlige krisesentre har ikke kompetanse nok om fremmede kulturer ogtvangsekteskap, sier Gulale Samiei.