Tekniske problemer på «Stavanger»

Problemer med det hydrauliske styringssystemet er en mulig årsaktil ferjehavariet på Grasholmen i natt.