- De unge skvises

Styremedlem i SBBL, Karl W. Sandvig, er bekymret for at det elendige økonomiske resultatet for 2001 skal svekke boligbyggelagets mulighet for å drive sosial boligbygging.