«Straffer unge bolig- sparere»

Han var flink nok til å spare 120.000 kroner i boligsparing for ungdom. Men da han søkte om etableringslån fra kommunen, var svaret at han hadde spart for mye.