Har tro på mindre menigheter

I framtiden kan det være aktuelt å etablere småmenigheter i Den norske kirke på blant annet Stangeland, Dale, Sørbø-Hove, i Smeaheia og Skaarlia.