Vil halvera næringssatsing

Rådmannen i Hjelmeland konstarerar at det lokale næringslivet går så det susar og vil leggja ned kommunen sitt næringsselskap.