Viksveen-saken drar ut

Det er fortsatt ikke klart om journalist Stein Viksveen vil blitiltalt for spionasje og eventuelt hvilken paragraf Riksadvokatenvil bruke.